تبلیغات
کلبه ی آتشی
کلبه ی آتشی
کلبه ی آتشی


Vanessa Hudgens _ Promise


What you think about this?
I been holding it in now I'm letting it flow
What you think about this?
I'm gonna do my own thing yeah I'm flying solo so
Don't tell me how its gonna be
On my own
And the thing of it is
There's nothing round here that I'm gonna miss
Cause you're holding me down
I just wanna fly
There comes a time when I gotta say goodbye
To the life that you see me in
Here's where I begin

چی راجع بهش فکر میکنی ؟
من تمام مدت تحملش میکردم و نگهش میداشتم اما الان ولش میکنم
چی راجع بهش فکر میکنی ؟
کارهای خودمو میکنم و به تنهایی پرواز میکنم پس
بهم نگو که چجوری میشه
روی پای خودم انجامش میدم
و نکته اینجاست که
چیزی اینجا نیست که دلم براش تنگ بشه
چون تو منو پایین نگه میداشتی
من فقط میخوام پرواز کنم
زمانی میاد که باید خداحافظی کنم
با این زندگی که منو توش میبینی
اینجا جایی که شروع میکنم

[Chorus]
And I promise myself
I ain't nobody's, I just wanna be free
And I promise myself
Even though it don't always come easy
Gonna learn from my pain
Never explain
Do it my way, that's what I say
Promise myself
I'm the only one who will believe me

و من به خودم قول میدم
من مال هیچکس نیستم، فقط میخوام آزاد باشم
و من به خودم قول میدم
با اینحالی که همیشه آسون نیست
از رنج هام درس میگیرم
هیچوقت به دیگران توضیح نمیدم
هر کاری رو با روش خودم میکنم، این چیزی که میخوام بگم
به خودم قول میدم
من تنها کسی هستم که منو باور میکنه

There's a voice in my head
Telling me come on, come on, move on
There's a voice in my head
Telling me I know my right from wrong
They say what doesn't kill you can
Make you strong
Now I know what it means
You can try to bend but you ain't breakin my dreams
I'll be making mistakes
Comin up at a loss
I'll be tumbling down
But Like MC shake it off
I'll stay cool cause I know who's boss
Of me, myself, and I

یه صدایی تو ذهنمه
بهم میگه یالا، یالا، حرکت کن
یه صدایی تو ذهنمه
بهم میگه من درستو از غلط میشناسم
میگن چیزی که تورو نمیکشه
تورو قوی میکنه
و من حالا فهمیدم یعنی چی
تو میتونی سعی کنی منو از مسیرم منحرف کنی اما نمیتونی رویاهامو از بین ببری
من اشتباه میکنم
ضرر و زیان میکنم
من در مسیرم میلغزم
اما مثل تمام میزبانها مشکلاتو میتکونم
من خونسرد باقی میمونم چون میدونم رئیسم کیه
من و خودم

[Chorus]
And I promise myself
I ain't nobody's, I just wanna be free
And I promise myself
Even though it don't always come easy
Gonna learn from my pain
Never explain
Do it my way, that's what I say
Promise myself
I'm the only one who will believe me

و من به خودم قول میدم
من مال هیچکس نیستم، فقط میخوام آزاد باشم
و من به خودم قول میدم
با اینحالی که همیشه آسون نیست
از رنج هام درس میگیرم
هیچوقت به دیگران توضیح نمیدم
هر کاری رو با روش خودم میکنم، این چیزی که میخوام بگم
به خودم قول میدم
من تنها کسی هستم که منو باور میکنه

I'll keep movin even when the beat is gone (I will)
I'll keep doin what I got to do to carry on (I will)
So don't hold me down cause I'm gonna fly
and the time has come and I gotta say goodbye
To the life that you see me in
Here's where I begin

من به حرکتم ادامه میدم حتی اگه ضرباهنگ هم بره ( من ادامه میدم )
من کاری رو که باید برای ادامه دادن بکنم، میکنم ( من اینکارو خواهم کرد )
پس منو پایین نگه ندار چون من پرواز میکنم
زمانی میاد که باید خداحافظی کنم
با این زندگی که منو توش میبینی
اینجا جایی که شروع میکنم
[Chorus ]
And I promise myself
I ain't nobody's, I just wanna be free
And I promise myself
Even though it don't always come easy
Gonna learn from my pain
Never explain
Do it my way, that's what I say
Promise myself
I'm the only one who will believe me

و من به خودم قول میدم
من مال هیچکس نیستم، فقط میخوام آزاد باشم
و من به خودم قول میدم
با اینحالی که همیشه آسون نیست
از رنج هام درس میگیرم
هیچوقت به دیگران توضیح نمیدم
هر کاری رو با روش خودم میکنم، این چیزی که میخوام بگم
به خودم قول میدم
من تنها کسی هستم که منو باور میکنه


طبقه بندی: Vanessa Hudgens،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389 توسط a4 a2

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار