تبلیغات
کلبه ی آتشی
کلبه ی آتشی
کلبه ی آتشی


Us5 _ Nothing Left To Say


There's nothing left to say
Got nowhere left to go
I feel it in my heart beat
Can you feel my heart beat
I'm torn into pieces
Don't know all the reasons
But you gotta go
I'm taking back control
چیزی برای گفتن باقی نمونده
جایی برای رفتن نمونده
من اینو تو ضربان قلبم حس میکنم
تو میتونی قلبم رو که میزنه حس کنی ؟
من تکه تکه شدم
دیگه هیچ جوابی و دلیلی رو نمیفهمم
جز اینکه تو باید بری
من دوباره کنترل رو بدست میگیرم

I can see you, you're looking away
Like a player that's caught in the game
Tell me
If you're seein' somebody
Are you seein' somebody else
(Somebody else)
من بهت نگاه میکنم و تو به اونور نگاه میکنی
مثل کسی که تو بازی گیر میکنه
بهم بگو
اگه کسی رو میبینی
تو کس دیگه ای رو میبینی ؟
( کس دیگه ای )

You can claim that it's all in my head
Talkin' crazy well you pushed me to this
Tell me
Is there really somebody
If there's really somebody else
تو میتونی ادعا کنی که همه ی اینا توهم منه
مثل دیوونه ها حرف میزنم، خب تو منو اینجوری کردی
بهم بگو
واقعا کسی هست ؟
بهم بگو اگه کس دیگه ای هست

There's nothing left to say
Got nowhere left to go
I feel it in my heart beat
Can you feel my heart beat
I'm torn into pieces
Don't know all the reasons
But you gotta go
I'm taking back control
چیزی برای گفتن باقی نمونده
جایی برای رفتن نمونده
من اینو تو ضربان قلبم حس میکنم
تو میتونی قلبم رو که میزنه حس کنی ؟
من تکه تکه شدم
دیگه هیچ جوابی و دلیلی رو نمیفهمم
جز اینکه تو باید بری
من دوباره کنترل رو بدست میگیرم

You can tell me you love me the same
Stop pretending and just take the blame
Show me
That there's really nobody
Cos I know there's somebody else
(Somebody else)
تو میتونی بگی منو همونجوری مثل قبل دوست داری
تظاهر رو تموم کن و سرزنش رو بپذیر
بهم نشون بده
که واقعا کسی نیست
چون من میدونم کس دیگه ای هست
(کس دیگه ای )

St-st-stuttering because you got caught
Now I'm taking back all the lies that I bought
Sorry
Gotta find me somebody
Gotta find me somebody else
(Oh-Oh)

با لکنت حرف میزنی چون مچت گرفته شده
من حالا تمام دروغهایی که بهم گفته بودی رو پس میگیرم
متاسفم
باید برای خودم کسی رو پیدا کنم
باید برای خودم کس دیگه ای رو پیدا کنم

There's nothing left to say
Got nowhere left to go
I feel it in my heart beat
Can you feel my heart beat
I'm torn into pieces
Don't know all the reasons
But you gotta go
I'm taking back control
چیزی برای گفتن باقی نمونده
جایی برای رفتن نمونده
من اینو تو ضربان قلبم حس میکنم
تو میتونی قلبم رو که میزنه حس کنی ؟
من تکه تکه شدم
دیگه هیچ جوابی و دلیلی رو نمیفهمم
جز اینکه تو باید بری
من دوباره کنترل رو بدست میگیرم

(Go x6)
I'm taking back control
(go x6)
I'm taking back control

برو
من دوباره کنترل رو بدست میگیرم
برو
من دوباره کنترل رو بدست میگیرم

No telling me you can make this better
No asking me to forget your lies
It's gone too far you can't change a thing about me

دیگه نمیخوام بهم میگی میتونی اوضاع رو از اینی که هست بهتر کنی
دیگه نمیخوام ازم بخوای ببیخشمت
انقدر پیش رفته که نمیتونی چیزی رو عوض کنی

There's nothing left to say
Got nowhere left to go
I feel it in my heart beat
Can you feel my heart beat
I'm torn into pieces
Don't know all the reasons
But you gotta go
Baby go
چیزی برای گفتن باقی نمونده
جایی برای رفتن نمونده
من اینو تو ضربان قلبم حس میکنم
تو میتونی قلبم رو که میزنه حس کنی ؟
من تکه تکه شدم
دیگه هیچ جوابی و دلیلی رو نمیفهمم
جز اینکه تو باید بری
عزیزم برو

There's nothing left to say
Got nowhere left to go
I feel it in my heart beat
Can you feel my heart beat
I'm torn into pieces
Don't know all the reasons
But you gotta go
I'm taking back control
چیزی برای گفتن باقی نمونده
جایی برای رفتن نمونده
من اینو تو ضربان قلبم حس میکنم
تو میتونی قلبم رو که میزنه حس کنی ؟
من تکه تکه شدم
دیگه هیچ جوابی و دلیلی رو نمیفهمم
جز اینکه تو باید بری
من دوباره کنترل رو بدست میگیرم ...طبقه بندی: US5،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389 توسط a4 a2

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار