تبلیغات
کلبه ی آتشی
کلبه ی آتشی
کلبه ی آتشی
یکی بود پس کی نبود!
 
یکی بود و یکی نبود، اونی که بود تو بودی و اونی که نبود من بودم !

یکی داشت و یکی نداشت، اونی که داشت تو بودی اونی که تو رو نداشت من بودم !

یکی خواست و یکی نخواست، اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن رو نخواست، من بودم !

یکی آورد و یکی نیاورد، اونی که آورد تو بودی و اونی که که جز تو به هیچ کس ایمان نیاورد من بودم !

یکی بود و یکی نبود، اونی که بود تو بودی اونی که دل به تو باخت من بودم !

یکی گفت و یکی نگفت، اونی که گفت تو بودی و اونی که دوست دارم رو به هیچ کس جز تو نگفت من بودم !

یکی ماند و یکی نماند، اونی که ماند تو بودی و اونی که بدون تو نمی تونست بمونه من بودم !

یکی رفت و یکی نرفت، اونی که رفت تو بودی و اونی که به خاطر تو، تو قلب هیچ کس نرفت من بودم !

یکی رسید و یکی نرسید، اونی که رسید تو بودی و اونی که مثل کلاغ ها، هنوز به مقصد نرسیده منم ...! ! !طبقه بندی: ▐▐▐▐▐▐▐«عاشقانه،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1389 توسط a4 a2

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار